Polityka Prywatności

Polityka prywatności

Warunki ogólne

 1.  Poniższa Polityka Prywatności informuje o sposobach ochrony danych osobowych Klientów sklepu www.pomyslowadobromirka.pl
 2. Administratorem danych osobowych użytkowników sklepu www.pomyslowadobromirka.pl jest Tools-Arto Łukasz Bodecki ul. Okulickiego 23, 05-070 Sulejówek, NIP: 822-219-87-97.
 3. W celu skorzystania ze sklepu www.pomyslowadobromirka.pl użytkownik powinien posiadać urządzenie z zainstalowanym oprogramowaniem umożliwiającym przeglądanie stron internetowych.
 4. Administrator oświadcza, ze strona sklepu jest wolna od treści naruszających prawa osób trzecich oraz obowiązujące przepisy prawa.
 5. Zawartość strony sklepu stanowi własność Administratora i jest prawnie chroniona.

Cel zbierania danych:

 1.  Dane osobowe, które Klient podaje podczas rejestracji na stronie www.pomyslowadobromirka.pl przetwarzane są w celach:

  - realizacji zamówień na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B RODO, w którym wskazana jest konieczność przetwarzania danych jako niezbędna do wykonania umowy między stronami

  - podjęcia działań na żądanie Klienta, którego dane dotyczą, a przed złożeniem zamówienia

  -statystycznych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. F RODO, czyli prawnie uzasadnionych interesów Administratora.

  -marketingowych na podstawie art. 6 ust.1 lita. A RODO.

 2.  Odbiorcą danych osobowych będą podmioty współpracujące z Administratorem, czyli świadczące usługi administracyjne, marketingowe, informatyczne, a także firmy kurierskie realizujące dostawy towarów.
 3. Administrator nie będzie przekazywał danych do państw trzecich.
 4. Dane przekazane w celu realizacji umowy - w przypadku założenia konta w sklepi – dane będą przechowywane przez 3 lata od daty ostatniej aktywności. - w przypadku żądania usunięcia konta wszystkie dane będą usunięte, za wyjątkiem danych niezbędnych do procesu reklamacyjnego i ewentualnych roszczeń.
 5. Użytkownikowi sklepu przysługuje prawo do: -żądania dostępu do swoich danych, sprostowania ich, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. - cofnięcia zgodny na przetwarzanie danych w dowolnym momencie -wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul Stawki 2.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne a jednocześnie niezbędne do realizacji umowy.
 7. Po zakończeniu przetwarzania danych w pierwotnym celu dane nie będą dalej przetwarzane.

Zabezpieczenia i ochrona danych

 1. Administrator oświadcza, że dane osobowe przetwarzane są w zgodzie z unijnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO). Stosuje także środki organizacyjne i techniczne mające na celu najwyższą ochronę przetwarzanych danych.

Wyłączenia odpowiedzialności

 1.  Administrator danych osobowych nie odpowiada za działania lub zaniechania użytkowników, skutkiem których Administrator przetwarza dane, określone w Polityce Prywatności.
 2. Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w poniższej Polityce, a także do wycofania lub modyfikacji funkcji strony, zaprzestania działalności, przeniesienia praw oraz wszelkich czynności prawnych dozwolonych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 3. Wszelkie czynności dokonywane przez administratora nie mogą naruszać praw użytkowników.

Kontakt z Administratorem danych

 1. Ewentualne pytania związane z Polityką Prywatności proszę kierować na: bodeckakarolina@gmail.com

Zmiana Polityki Prywatności

 1.  Administrator zastrzega prawo do wprowadzenia zmian w zakresie niniejszej Polityki.