Regulamin sklepu internetowego Pomysłowa Dobromirka.pl

Postanowienie ogólne

 1. Poniższa treść stanowi Regulamin sklepi internetowego Pomysłowa Dobromirka.pl prowadzonego pod adresem www.pomyslowadobromirka.pl. Regulamin obowiązuje sprzedającego jak i wszystkich kupujących.
 2. Właścicielem sklepu jest Tools-Arto Łukasz Bodecki, ul. Okulickiego 23 05-070 Sulejówek, NIP: 822-219-87-97
 3. Wszystkie produkty dostępne w sklepie www.pomyslowadobromirka.pl są wolne od wad fizycznych i prawnych. Stworzone na podstawie autorskich pomysłów lub ogólnodostępnych schematów.
 4. Sklep www.pomyslowadobromirka.pl prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci Internet.

Produkt

 1. W ofercie sklepu www.pomyslowadobromirka.pl znajdują się produkty wykonane w ręcznie:- dostępne u bieżącej sprzedaży zgodny ze stanem magazynowym i zdjęciem produktu - na zamówienie – produkty, które są personalizowane zgodnie z życzeniem klienta, dostępne w innej wersji kolorystycznej, lub wykonywane na specjalne życzenie Klienta z zachowaniem dłuższego czasu realizacji zamówienia ustalonego z Klientem.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wprowadzania do oferty nowych produktów oraz ich wycofywania, zmiany cen, organizowania promocji czasowych, a także ich wyłączania.

Zamówienia

 1. W celu złożenia zamówienia klient powinien dokonać rejestracji na stronie sklepi podając wszystkie wymagane dane.
 2. Złożenie na stronie www.pomyslowadobromirka.pl zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu
 3. Zamówienie przyjmowane są do realizacji po ich złożeniu w sklepie www.pomyslowadobromirka.pl. Każdorazowo Klient otrzymuje wiadomość E-mail potwierdzającą złożenie zamówienia.
 4. Wszystkie ceny wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 5. Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia.

Czas realizacji

 1. W przypadku produktów dostępnych na stanie magazynowym realizacja następuje w pierwszym dniu roboczym po zaksięgowaniu wpłaty w przypadku wpłaty na konto lub w kolejnym dniu roboczym po wyborze płatności za pobraniem.
 2. W przypadku zakupu produktu „na zamówienie” czas realizacji zależny jest od stopnia skomplikowania projektu. Ustalany między stronami za obopólną zgodą.
 3. W przypadku zamówienia produktu dostępnego na stanie magazynowym oraz produktu „na zamówienie” czas realizacji zamówienia determinuje czas wytworzenia „produktu na zamówienie”.
 

Warunki wysyłki

 1. Zamówienie doręczane są:
- firmą kurierską – w czasie do 3 dni roboczych od dnia nadania - InPost - w czasie do 3 dni roboczych od dnia nadania - odbiór osobisty- w miejscu i czasie ustalonym między stronami  

Płatność

 1. Zamówienie może być opłacone”
- tradycyjnym przelewem na konto wskazane w potwierdzeniu złożenia zamówienia - za pobraniem - forma dostępna tylko dla zamówień realizowanych firmą kurierską - płatne przy odbiorze w pracowni w Sulejówku – płatność gotówką  

Promocje

 1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do aktywowania i dezaktywowania promocji na stornie www.pomysłowadobromirka.pl
 2. Klienci którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie treści marketingowych będą otrzymywali kupony rabatowe na produkty.
 

Reklamacje

 1. Jeśli klient znajdzie wady w produkcie jest zobowiązany poinformować Sprzedawcę o zaistniałym fakcie drogą mailową na adres: bodeckakarolina@gmail.com wraz z załączeniem zdjęć przedmiotu. Uszkodzony towar należy zwrócić Sprzedawcy.
 

Odstąpienie od umowy

 1. Klient przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z przepisem art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U z 2014 r. poz.827 z późn.zm) przysługuje mu prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny. Odstąpienie od umowy musi zostać dokonane w formie pisemnego oświadczenia przesłanego na adres: Tools-Arto Łukasz Bodecki ul. Okulickiego 23, 05-071 Sulejówek. Oświadczenie musi być przesłane w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia wysłania produktu. Wzór znajduje się na końcu poniższego Regulaminu.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest zwrócić produkt podlegający zwrotowi w stanie niezmienionym na adres Sprzedawcy w ciągu 14 dni.
 3. W ciągu 14 dni od daty otrzymania oświadczenia Sprzedawca zobowiązany jest zwrócić uiszczoną należność Kupującemu.
 4. Koszt zwrotu produktu ponosi Kupujący.
 

Odmowa realizacji zamówienia

 1. Sprzedający ma prawo odmówić realizacji zamówienia w przypadku nieprzestrzegania Regulaminu przez Klienta.
 2. Kiedy istnieją wątpliwości co do osoby Klienta (przypuszczenie nieprawdziwych danych, braku kontaktu z Klientem)
 

Prawa autorskie

 1.  Zawartość strony www.pomyslowadobromirka.pl jest chroniona prawami autorskimi. Treści oraz zdjęcia i grafiki publikowane przez autorkę stanowią utwór w rozumieniu przepisów o prawie autorskim.
 2. Podstawą egzekwowania roszczeń za bezprawne wykorzystanie zdjęć, opisów czy grafik w całości lub części są ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. wraz z zmianami, oraz ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r. wraz ze zmianami.

Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Klienta przekazanych podczas rejestracji jest Tools-Arto Łukasz Bodecki z siedzibą w Sulejówku 05-070, ul Okulickiego 23.
 2. Za dane osobowe uważa się: imię i nazwisko, adres mailowy, numer telefonu, adres dostawy.
 3. Dane osobowe przekazane administratorowi będą przetwarzane w celach:- realizacji zamówienia złożonego na stronie www.pomyslowadobromirka.pl na podstawie art 6 ust. 1 lit. B RODO, który wskazuje, ze przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Klient, którego dane dotyczą. - podjęcia działań na żądanie Klienta, którego dane dotyczą, przed zawarciem umowy - statystycznych na podstawie art 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. - marketingowych (podstawą przetwarzania jest art 6 ust. 1 lit. A RODO) Administrator nie zamierza przekazywać danych Klienta do państw trzecich.
 4.  Klientowi przysługuje prawo do:- żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. - cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie - wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie.
 5. Podanie danych jest dobrowolne i jednocześnie staje się warunkiem zawarcia umowy niezbędnym do jej realizacji.
 6. Prośby i żądania związane z danymi osobowymi proszę kierować na bodeckakarolina@gmail.com
 7. Szczegóły przetwarzania danych znajdują się w Polityce Prywatności.
 

Postanowienia końcowe

 1.  Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01-01-2019 r. Regulamin może być zmieniony w późniejszym czasie.
 2.  W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa: kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta.